Meny

Gardiner & Tillbehör

Servicetjänster

Guider

Inspiration

Köpvillkor

§ 1 Köpvillkor

Vid ett köp på Gotains hemsida godkänner du också Gotains allmänna villkor. I och med godkännandet av våra allmänna villkor förbinder sig kunden till villkoren i sin helhet, samt att denne tagit del av all förenlig information och samtycker till hanteringen av personuppgifter och cookies i enlighet med Gotains policy.

Avtal om köp ingås i samband med att Gotain bekräftar beställningen genom att skicka en orderbekräftelse via mail. Orderbekräftelsen skickas till den e-postadress som kunden angivit direkt vid ordertillfället. Orderbekräftelsen bör sparas för eventuella kontakter med Gotains kundservice.

Gotain reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Med faktafel menas exempelvis, men ej uteslutande, eventuella prisfel, produktbeskrivningar och felaktiga lagersaldon.

Gotain förbehåller sig rätten att när som helst ändra Allmänna villkor, priser, sortiment, beskrivningar eller bilder på hemsidan.


§ 2 Reklamation

Alla Gotains gardiner genomgår en noggrann kvalitetskontroll i flera steg innan de packas och skickas. Om din beställning var defekt eller felaktig när du fick den, ber vi dig att starta ett reklamationsärende så snart felet uppmärksammats. Beskriv felet eller skadan så utförligt som möjligt och bifoga bilder på skadan, detta för att vi ska kunna bedöma ditt fall så bra som möjligt.

Har du fått ett godkänt reklamationsärende skickar vi en retursedel till dig, denna är måste nyttjas inom 30dagar – därefter förfaller reklamationsärendet.

Vid “icke godkänd reklamation” av gardin/gardiner, debiteras en serviceavgift på 299kr/gardin för att skicka ut på nytt till dig.

Normalt slitage och produkter äldre än två år är inte en reklamation.

Notera att alla reklamationsärenden hanteras över mail. Detta på grund av att vi måste ha en spårbarhet i dialogen och avstår därför reklamationsärenden över telefon eller chatt.

§ 3 Tillämplig lag och Tvister

För rättsförhållanden mellan Kunden och Gotain skall svensk lag tillämpas. Gotain förbinder sig att följa eventuella rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden. Köpare inom Europeiska Unionen kan använda EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnas ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ärendet till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan, som försöker lösa tvisten utan inblandning av domstol.

§ 4 Force Majeure

Gotain skall inte hållas ansvarig för brott mot de villkor som orsakats av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, explosioner, brand, blixtnedslag, hårt väder, krig, översvämning eller arbetskonflikt (oavsett om det omfattar våra anställda eller inte).

§ 5 Copyright

Alla produkter och designer tillhör Gotain, organisationsnummer 559065-5642.

§ 6 Personuppgifter

Samtliga personuppgifter som vi erhåller från dig kommer Gotain att ta ansvar för. De personuppgifter som du tillhandahåller oss kommer att användas till att säkra leveranser till dig, kreditbedömning och förse dig med erbjudanden. Den information du lämnar är endast tillgänglig för Gotain och kommer inte att delas med någon tredje part.

§ 7 Cookies

Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som bl.a. berättar för oss om ditt användarnamn hos oss samt om du är en ny eller återkommande besökare till butiken. Det finns två olika typer av cookies, en som lagras permanent på din dator och en s.k. sessionscookie. Den senare lagras inte på din dator utan försvinner när du stänger ner din webbläsare. Din webbläsare måste acceptera cookies, annars kommer du inte kunna lägga några varor i din varukorg. Har du några problem eller frågor kring detta kan du alltid vända dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig.